За да бъде четенето ефективно и магично

10 съветa за родителите на малки деца…

 1. Направете четенето ритуал, например четете всяка вечер поне по 10 минути.

 2. Четете изразително, променяйте интонацията на гласа си.

 3. Съобразявайте книгата с възрастта на детето.

 4. Избирайте книги с хубави илюстрации и им обърнете внимание.

 5. Постарайте се детето да е активен, а не пасивен слушател.

 6. Четете една и съща книга много пъти, децата имат нужда от сигурност.

 7. Нека книгите са на достъпно за детето място.

 8. Превърнете четенето в игра – забавна и образователна.

 9. Забавлявайте се по време на четене, детето усеща вашите емоции.

 10. Четете самите вие, защото личният пример е важен.

 

10 причини да четете на детето…

…за да расте то успешно и щастливо

1.Събуждате детското любопитство.

2.Развивате езиковите способности.

 1. Обогатявате речника.

4.Насърчавате въображението и изобретателността.

 1. Увеличавате умението за концентрация.

6.Грижите се за ученолюбивостта и проницателността.

7.Способствате за развитие на социалните умения.

 1. Помагате за по-добро себепознание.

9.Заздравявате емоционалната свързаност.

10.Развивате общата култура.