За да бъде четенето ефективно и магично

10 съветa за родителите на малки деца... Направете четенето ритуал, например четете всяка вечер поне по 10 минути. Четете изразително, променяйте интонацията на гласа си. Съобразявайте книгата с възрастта на…

Continue Reading

„Вълшебни ателиета“

„Вълшебни ателиета“Имало едно време една приказка, която поискала да се превърне в книга. Тя никак не била глупава и знаела, че ще са й необходими илюстрации. Затова тръгнала да си търси…

Continue Reading
Close Menu