Красимир Проданов

Красимир Проданов е преводач от чешки език, журналист и редактор. През ръцете (и главата) му в последните години преминаха знаковите творби на най-новата вълна чешка литература – от философски настроения Ян Балабан през майстора на парадоксите Марек Шинделка и готическия Петър Станчик, та до болка реалистичните Мартин Райнер, Иржи Хаичек и Мартин Шмаус.
Връзката с литературата за Красимир Проданов съще­ствува отдавна – заради многото публикации в престижни наши издания, работата му като главен редактор във водещи в жанра си списания или пък от радиопредавания в ефира на БНР, „Дарик“, „Експрес“, „Алма Матер“. В по-ново време той застана и зад създаването на цяла една програма, посветена на книгите, която се излъчва в книжарската верига „Хеликон“.
А иначе го познаваме и като съставител на сборника „Торба приказки“ и съавтор на учебното помагало „Приятел за ваканцията“, както и от личните му проекти „Слънчева храна“, „Работилница за вълшебно писане“ и посветения на чешката култура и литература „От любов към Чехия“. Автор е на книгата “Истории със силата на прегръдка“. Разделил е живота си между своите два най-любими града – Прага и Бургас.

Транспорт отвъд вечността – Франтишек Тихи

творби