Лиляна Дворянова

„Аз съм един типичен представител на хората, опитващи се да носят много дини под една мишница… Единственото ми спасение да не изпусна дините, докато жонглирам с тях, е, че те се движат в сравнително предвидима траектория, т.е. повечето ми занимания са свързани с образи, които разказват съществуващи или несъществуващи, написани или ненаписани истории“ – разказва за себе си Лиляна Дворянова.

Иначе казано, тя работи в различни области на визуалното изкуство – живопис, графика, фотография, концептуални форми, илюстрация и графичен дизайн. Създател е, художник и оформител на книги за деца и възрастни, учебници и учебни помагала. „Слончето, което искаше да лети” се казва нейната авторска книга. Има 9 самостоятелни изложби в България, Европа и САЩ.

творби