Доц. д-р Нели Раданова

Доцент по италианско езикознание. Научните й интереси са в областта на италианското и съпоставително езикознание, превод, културология, италианска опера, фолклор и традиции.

Преподавала е в СУ “Св. Климент Охридски“, в Римския университет „Ла Сапиенца, гост-преподавател в Университета в Скопие. Канена е за лекции в университетите в Рим, Пиза, Падуа, Пескара, Палермо. Участвала е в конгреси и конференции в Италия, България, Унгария, Румъния, Македония, Сърбия, Русия. От 2007 г. преподава в Нов български университет. Автор е на книги, студии, монографии и статии, публикувани в България, Италия, Румъния и Унгария. Преводач е на книги по история и фолклор от български на италиански език и на художествена и публицистична литература от италиански на български език.

творби