Асоциация „Българска книга”

Организатор

бул. Витоша 64, ет.2, ап.4, София 1463
+359 2 958 15 25; +359 2 958 92 11
office@abk.bg

десислава алексиева

ръководител проект

+359 888 793 660

kidslitfestsofia@gmail.com

цвета брестничка

директор

kidslitfestsofia@gmail.com